All for Joomla All for Webmasters
Címletek
  1. Címletek
  2. 500
  3. 1000
  4. 2000
  5. 5000
  6. 10000
  7. 20000

A CÍMLETEKRŐL ÁLTALÁBAN

A Tokaji Dukát a magyar forint papírpénz címleteiben jelenik meg. A címleteken Tokaj és környékével kapcsoalatos személyek és épületek követketőek végig.  A fő motívumok: Comenius, Balassi Bálint, Kazinczy Ferenc, Szepsy Laczkó Máté, Lorántffy Zsuzsa, I Orbán pápa, Tokaji Zsinagóga, Sátoraljaújhelyi Városháza, Sárospataki Vár, Andrássy-Kastély, Első Tokaj-Hegyaljai Takarékszövetkezet, Hercegkúti Pincesor. Továbbá a teljes címletjegyzéken fellelhető a szőlő motívum, mely Tokaj vonzáskörzetében meghatározó jelentőséggel bír.

 

BIZTONSÁGI ELEMEK A CÍMLETEKEN

Egy kiemelt, zárt rendszerű, biztonsági technológiával rendelkező, értékpapírok, utalványok gyártására specializálódott nyomda állítja elő, így a címletek magas színvonalú biztonsági elemekkel rendelkeznek.
UV védelemmel, több karakteres sorszámmal, magasnyomással, dombornyomással ellátott biztonsági arany fóliát tartalmaznak, vegyi védelemmel ellátott, vízjeles biztonsági - papírra, melyet értékpapírok előállítására használnak, szigorúan ellenőrzött keretek között.

 

 

500

Kazinczi Ferenc, magyar író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kazinczy László ezredes testvérbátyja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta.
Utolsó éveiben Sátoraljaújhelyen, Zemplén vármegye levéltárában (a mai városháza épületében) dolgozott, a levéltári iratok rendezésével foglalkozott.

 

 

 

 

1000

Balassi Bálint a magyar költő, törökverő nemes. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. Talán ő volt a szerzője az Euryalus és Lucretia című széphistóriának, amely reá nézve kulcstörténet, és amely1577-ben, a sárospataki várúr rózsalugasai alatt, a Gombos-kertben készült, mégpedig Aeneas Sylvius Piccolomini (a későbbi II. Piusz pápa) antik példákat követő novellája alapján..
A hátoldalon az Első Tokaj-Hegyaljai Takaékszövetkezet látható, mely jelenleg Mádi Kúria néven él tovább Mádon.

 

2000

Szepsy Laczkó Máté református lelkész volt, Lorántffy Zsuzsanna udvari lelkésze. A szájhagyomány szerint nevéhez fűződik az első aszúbor előállítása. Úgy tartják, hogy az országot érő támadások miatt későn szüretelt szőlő tartalmazott olyan „beteg” szőlőszemeket is amelyeket ma az aszú készítéséhez használnak. Az elkészült, miseborként is használt italban fedezte fel Szepsi Laczkó Máté a különleges ízvilágot. A tokaji aszú készítésének első leírását is neki tulajdonítják.
A hátoldalon a A Hercegkúthoz tartozó pincesor jelenik meg, mely 195 pincéből áll, 2002-ben a Világörökség részévé vált.

 

5000

Comenius cseh pedagógus és író, „a nemzetek tanítója”. Ő tekinthető az első modern pedagógusnak. Johannes Amos Comenius néven ismeri a világ.
Péter Katalin kandidátusi disszertációja nyomán a kutatók úgy vélik, hogy Comenius maga kezdeményezte Patakra jövetelét Comenius a sárospataki református kollégiumban is tanított. A város máig őrzi emlékét, a tanítóképző főiskola ma az ő nevét viseli (Comenius Tanítóképző Főiskola, 2000-től Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar). Itt írta meg két igen fontos művét, a „Schola Ludus” (Az iskola mint játékszín) és az „Orbis sensualium Pictus” (A látható világ képekben) című műveket.
A hátoldalon a Tokaji zsinagóga látható, mely jelenleg kultúrális és konferenciaközpontként játszik szerepet Tokaj mindennapjaiban.

 

 

10000

Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, Lorántffy Mihály zempléni nagybirtokos főnemes és Zeleméri Borbála leánya. Az ónodi vár falai között teltek első évei. Hárman voltak testvérek: Erzsébet, Mária és Zsuzsanna. Mivel fiútestvérük nem született, gazdag hozomány várt a leányok leendő férjeire. Az anyjuk révén a Dobó-rokonság örökösei is voltak, így került a család birtokába Sárospatak vára is. Oda, az Ónodnál sokkal biztonságosabb, nagyobb és díszesebb palotába költözött a Lorántffy család 1608-ban.
A hátoldalon a Sárospataki vár jelenik meg, Lorántffy Zsuzsa egykori otthon és egyben Sárospatak legjelentősebb műemléke.

 

20000

Szent I. Orbán volt a 17. pápa, 222-től uralkodott. Hivatalát akkor töltötte be, amikor a Római Birodalom békés császára, Alexander Severus uralkodott. Valószínűleg Rómában született, Euszebiosz is megemlíti történeti művében. Orbán egyaránt szentje a római katolikus egyháznak és a keleti ortodox egyházaknak. Ünnepét május 25-én tartják. A szőlő, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjeként tisztelik. Az Orbán-napi hideg a
szőlőnek árt a leginkább.
Andrássy gróf 1771-ben Rómában járt. A tokaji aszúbort iszogatva került szóba, hogy e neves magyar borvidék nem minden évben terem aszú készítésére alkalmas szőlőt, és hogy a tavaszi fagyok milyen nagy károkat okoznak. Állítólag ekkor ajándékozta az egyházfő a magyar grófnak Szent Orbán teljes ereklyéjét. Elzászból átszállították Monokra, ahol Andrássy ekkor épült
kápolnájában helyezték el. Az ajándékozási okirat névre szóló és hiteles.